Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΤΑΝ Τ’ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΞ’ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΗΣ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ» ΣΤΗΝ Ε.Π.Ο.)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΤΑΝ Τ’ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΞ’ ΑΝΑΓΚΗΣ
(ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΗΣ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ» ΣΤΗΝ Ε.Π.Ο.)

Κανονικά στις εταιρείες (ειδικά στις μεγάλες) και τους Οργανισμούς (κάθε μεγέθους) θα έπρεπε να είναι δεδομένη η εφαρμογή μιας σειράς διαδικασιών οι οποίες θα εξασφαλίζουν την μέγιστη οικονομική διαφάνεια παράλληλα με τον έλεγχο των εξόδων και τον προγραμματισμό των ταμειακών ροών. Στο κάτω-κάτω υποτίθεται ότι η τελική επιδίωξη κάθε Διοίκησης είναι η οικονομία σε συνδυασμό με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, οπότε η εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου των εξόδων είναι μια από τις πάγιες προτεραιότητες. Γιατί, αν αυτές οι εύλογες διαδικασίες δεν είναι πάγιες αλλά τίθενται κατά περίπτωση (μόλις η κατάσταση ξεφύγει), τότε μπορεί ήδη να είναι πολύ αργά. Στην περίπτωση αυτή η θετική επίδραση από την εφαρμογή τους μπορεί να είναι τόσο μικρή, ώστε τελικά να μην γίνει κατορθωτό να σωθεί η κατάσταση.

Το δύσκολο είναι η Διοίκηση με την εισήγηση της «Οικονομικής Διεύθυνσης» να λάβει την απόφαση για την επιβολή τους. Και είναι δύσκολο γιατί παρά την αναγκαιότητα που επιβάλλει την εφαρμογή τους η Διοίκηση πρέπει ν’ αντιμετωπίσει και την δυσαρέσκεια όσων ξεβολεύονται από τις αλλαγές. Αυτό το τελευταίο είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση ισορροπίας, ειδικά αν η Διοίκηση «δεσμεύεται» από παρασκηνιακές συμφωνίες. Το ακόμα δυσκολότερο έρχεται όταν αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα. Γιατί, όταν κάποιοι ξεβολεύονται «περιμένουν στην γωνία» για ν’ αναδείξουν κάθε παρέκκλιση από τα αποφασισμένα.

Ο δαιμόνιος και πολύ καλά δικτυωμένος ρεπόρτερ Κυριάκος Θωμαΐδης αποκάλυψε «εσωτερικό έγγραφο της Ε.Π.Ο.» με το οποίο οι αποδέκτες ενημερώνονται σχετικά με τις «οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές» για την περίοδο 2019-2021 (βλέπε εδώ). Όπως γίνεται φανερό οι νέες αρχές έχουν άμεση ισχύ. Απλά και μόνο διαβάζοντας τα παρακάτω εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται περί λογικών και εύλογων μέτρων. Μέτρων τα οποία αποσκοπούν στον έλεγχο (περικοπή) των υπερβολικών εξόδων μέσω του προγραμματισμού και της σκοπιμότητας πραγματοποίησης τους.

"1. Όλες οι οικονομικές πολιτικές, η οικονομική διακυβέρνηση, η οικονομική διαχείριση και οι οικονομικές λειτουργίες πρέπει να σχεδιαστούν, να επιτελεστούν και να είναι υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών πρέπει να ενημερώνει τακτικά τον Πρόεδρο, τον Εκτελεστικό Γραμματέα και τον Ταμία και αντιστοίχως την Ε.Ε.

3. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχουν δικαίωμα να προτείνουν συγκεκριμένα βήματα που σχετίζονται με τα σχέδια, τα οποία θα εγκριθούν από την Ε.Ε. ή θα υλοποιηθούν ως εσωτερική οδηγία.

4. Όλοι οι τομείς της ΕΠΟ, ήτοι Ε.Ε., διαρκείς επιτροπές, δικαστικά όργανα, εθνικές ομάδες και υπάλληλοι (διευθυντές, προϊστάμενοι, υπάλληλοι πλήρους και μερικής απασχόλησης) είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν τις οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

5. Για κάθε νέα δραστηριότητα της ΕΠΟ, η οποία έχει και τον ελάχιστο οικονομικό αντίκτυπο, πρέπει να προηγείται διαβούλευση με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ακόμα και αν αυτή βρίσκεται ήδη στο στάδιο του προγραμματισμού, πριν δοθεί οποιαδήποτε επιβεβαίωση ή γίνει οποιαδήποτε οριστικοποίηση, ιδιαιτέρως όσον αφορά τη χρονική περίοδο 2020-2021.

6. Πρέπει να γίνει αναθεώρηση όλων των τρεχουσών δραστηριοτήτων της ΕΠΟ για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019. Όλες οι επιτροπές, τα τμήματα και οι τομείς της ΕΠΟ είναι υποχρεωμένοι να ακυρώσουν ή αναβάλουν όλες τις δραστηριότητες (αγώνες, εκδηλώσεις, εργαστήρια, συνεδριάσεις, σεμινάρια, μετακινήσεις κ.λπ.) που δεν είναι αναγκαία απαραίτητες.  

7. Όλες οι επιτροπές και τα τμήματα πρέπει να συνεννοηθούν με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (διαβούλευση) όσον αφορά το αναθεωρημένο και τροποποιημένο πλάνο δραστηριοτήτων για το υπόλοιπο του 2019.

8. Μετά τη διαβούλευση αυτή, κάθε τομέας της ΕΠΟ (επιτροπή, τμήμα, κ.λπ.) θα λάβει ένα οικονομικό όριο το οποίο δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί. Η υπέρβαση αυτού του ορίου μπορεί να επιφέρει τη χρέωση της δαπάνης στον υπεύθυνο.

9. Κάθε κόστος (αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, τοπικές μετακινήσεις, κ.λπ.) κάθε μέλους της ΕΠΟ ή όσον αφορά μετακινήσεις αντιπροσώπων στα γραφεία της ΕΠΟ στην Αθήνα το οποίο κατά κανόνα βαρύνει την ΕΠΟ, πρέπει να προγραμματίζεται εγκαίρως και να τυγχάνει προηγούμενης έγκρισης, άλλως δεν θα καταβάλλεται η δαπάνη από την ΕΠΟ.

10. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία συνεδρίαση επιτροπής για το υπόλοιπο του 2019. Οι επιτροπές καλούνται να συζητήσουν τις υποθέσεις που τους αφορούν μέσω τηλεφωνικών συνδιασκέψεων.  Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ο πρόεδρος της επιτροπής θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση του θέματος.

11. Από το 2020 και εντεύθεν, κάθε επιτροπή θα μπορεί να συνεδριάζει μέχρι 4 φορές ανά έτος. Σε περίπτωση ανάγκης συνεδρίασης των επιτροπών, αυτή θα γίνεται μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

12. Καμία σύμβαση, έγγραφο, κ.λπ. ή άλλη απόφαση με οποιοδήποτε οικονομικό αντίκτυπο, δεν θα υπογράφεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών".

Μένουμε, λοιπόν, ν’ αναρωτιόμαστε γιατί εκεί στην «εξυγιασμένη Ε.Π.Ο.» τους πήρε τόσο καιρό να εξορθολογήσουν την οικονομική λειτουργία τους. Έπρεπε να φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο (ή λίγο πριν) με την μείωση των εσόδων (απόρροια και των συνεχόμενων αποκλεισμών της Εθνικής) για ν’ αναγκαστούν να κάνουν αυτά που έπρεπε να είχαν κάνει από την πρώτη μέρα; Η απορία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν θυμηθούμε την «δυσωδία» από τα οικονομικά σκάνδαλα που συνόδευε την προηγούμενη Διοίκηση της Ομοσπονδίας. Μένει να δούμε ποια ακριβώς είναι η οικονομική κατάσταση της όταν δημοσιευτεί ο Οικονομικός Απολογισμός της. Μέχρι τότε θα μείνουμε με την απορία.

05 Οκτώβρη 2019
«πανταχού παρόντες».

Διαβάστηκε 1034 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΟΤΑΝ Τ’ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΞ’ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΗΣ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ» ΣΤΗΝ Ε.Π.Ο.)