Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» (ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.»
(ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ)

Σήμερα, οι «πανταχού παρόντες» σας παρουσιάζουν τον πέμπτο Ισολογισμό της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» τον οποίο ενέκρινε η Γ.Σ. της εταιρείας. Ο συγκεκριμένος Ισολογισμός είναι ο πλέον ενδιαφέρων και γι’ αυτό θα παρουσιαστούν όλοι οι πίνακες που περιέχει. Στον Ισολογισμό του 2018 εμφανίζονται πλέον πολλά περισσότερα δεδομένα σχετικά με την χρηματοδότηση του γηπέδου. Ωστόσο, τα πιο σημαντικά δεν είναι τα μεγάλα (πλέον) νούμερα αλλά τα στοιχεία που προκύπτουν από την μεταβολή τους σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Από τη σύγκριση αυτή προκύπτουν δυό-τρία αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα τα οποία θα σχολιάσουμε παρακάτω. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει και ένα «σκοτεινό» ζήτημα σχετικά με την χρηματοδότηση της εταιρείας, το οποίο ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για το γήπεδο.

Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει όλα τα μεγέθη του Ισολογισμού του 2018 και την μεταβολή τους σε σχέση με την Χρήση του 2017. Για την καλύτερη παρουσίαση του Ισολογισμού χρησιμοποιήσαμε τέσσερα διαφορετικά χρώματα καθένα από τα οποία παραπέμπει σε δύο πίνακες από αυτούς που ακολουθούν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2018 2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
Λοιπά Ενσώματα Πάγια 14.030.329,37 3.469.870,68 10.560.458,69 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Λοιπά Αϋλα 1.800,00 2.400,00 -600,00 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αναβαλλόμενοι Φόροι (απαιτήσεις) 9.982,47 12.237,87 -2.255,40 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Εμπορικές Απαιτήσεις 970.669,93 7.941,74 962.728,19 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Λοιπές Απαιτήσεις 2.880.114,31 748.370,73 2.131.743,58 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Προπληρωμένα Έξοδα 1.091.611,84 192.698,00 898.913,84 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 197.607,89 512.708,11 -315.100,22 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο 2.653.038,10 2.653.038,10 0,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αποτελέσματα εις Νέο -54.089,57 -256.720,45 202.630,88 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 4.002.654,18 0,00 4.002.654,18 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 1.503.161,32 1.500.760,15 2.401,17 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Εμπορικές Υποχρεώσεις 783.351,24 476.512,31 306.838,93 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Φόρος Εισοδήματος 1.000,00 1.000,00 0,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Λοιποί Φόροι και Τέλη 84.870,10 29.998,51 54.871,59 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ασφαλιστικά Ταμεία 45.044,65 0,00 45.044,65 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 10.163.085,79 541.638,61 9.621.447,18 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ο δεύτερος πίνακας αφορά τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων της εταιρείας, η οποία το 2018 είχε Τζίρο 605.000 Ευρώ και πραγματοποίησε Κέρδη σχεδόν 205.000.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2018 2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 605.000,00 12.000,00 593.000,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ -600,00 -600,00 0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ -392.029,03 -66.695,80 -325.333,23
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ -7.484,59 -3.069,73 -4.414,86
ΣΥΝΟΛΑ 204.886,38 -58.365,53 263.251,91

Στον τρίτο πίνακα παρουσιάζονται οι Ταμειακές Ροές, οι οποίες έχουν υπολογιστεί με την έμμεση μέθοδο (την πιο «μπακαλίστικη»).

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 2018 2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6.240.303,12 737.660,80 5.502.642,32
ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -10.560.458,69 -2.168.766,31 -8.391.692,38
ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4.005.055,35 1.500.000,00 2.505.055,35
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ -315.100,22 68.894,49 -383.994,71
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 512.708,11 443.813,62 68.894,49
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 197.607,89 512.708,11 -315.100,22

Ακολουθούν οι πίνακες με την ανάλυση των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων, των Λοιπών Εξόδων και Ζημιών και των Χρεωστικών Τόκων και Συναφών Εξόδων. Σχετικά με τον πίνακα των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων του επίσημου Ισολογισμού (σελ. 26 & 27 του pdf) έχω να παρατηρήσω ότι τα μεν σύνολα είναι μεν ορθά, την ίδια στιγμή που στην ανάλυση ΔΕΝ περιλαμβάνεται και για τις δύο χρήσεις ο Φόρος Εισοδήματος (Τέλος Επιτηδεύματος) ύψους 1.000 Ευρώ ανά χρήση.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2018 2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.503.161,32 1.500.760,15 2.401,17
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 783.351,24 476.512,31 306.838,93
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.000,00 1.000,00 0,00
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 84.870,10 29.998,51 54.871,59
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 45.044,65 0,00 45.044,65
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.163.085,79 541.638,61 9.621.447,18
ΣΥΝΟΛΑ 12.580.513,10 2.549.909,58 10.030.603,52
       
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 2018 2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 60.114,00 0,00 60.114,00
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 52.755,54 20.645,00 32.110,54
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 0,00 1.200,00 -1.200,00
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 9.954,56 0,00 9.954,56
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ 268.594,93 36.043,20 232.551,73
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΔΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 0,00 8.400,00 -8.400,00
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 610,00 320,00 290,00
ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 87,60 -87,60
ΣΥΝΟΛΑ 392.029,03 66.695,80 325.333,23
       
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 2018 2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ 5.522,11 844,60 4.677,51
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.962,48 2.225,13 -262,65
ΣΥΝΟΛΑ 7.484,59 3.069,73 4.414,86

Σχετικά με τον Δείκτη Ρευστότητας (Ταμειακά Διαθέσιμα/Συνολικές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» βρίσκεται για το 2018 στο 0,02 αντί 0,20 το 2017. Ως προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις ο δείκτης διαμορφώνεται στο 0,01. Αν, ωστόσο, συνυπολογίζαμε τις κάθε είδους Απαιτήσεις ο Δείκτης διαμορφώνεται 0,31 από 0,57 το 2017.

Τα πλέον σημαντικά σημεία του πέμπτου Ισολογισμού της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» είναι τα εξής:

  • Όπως αναφέρεται στην σελίδα 25 του Ισολογισμού (26 του pdf) στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις τα 10.100.000 από συνολικά 10.163.085,79 αφορούν καταθέσεις που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Προφανώς, αυτά τα λεφτά προέρχονται από τον περίφημο «κουμπαρά» για το γήπεδο.
  • Όπως προκύπτει από τον ίδιο πίνακα (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) η εταιρεία δεν πλήρωσε τίποτα από το δάνειο του 1,5 εκ. που έλαβε το 2017.
  • Τέλος, από τον Ισολογισμό προκύπτει μια Μακροπρόθεσμη Υποχρέωση 4 εκ. Ευρώ, η οποία αφορά νέο δάνειο της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.».

Σχετικά με τα δάνεια υπάρχει μια «μαύρη τρύπα» στην σχετική πληροφόρηση. Μια σκόπιμη «μαύρη τρύπα» η οποία αφήνει χώρο για κάθε πιθανή σκέψη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση με βάση όσα είναι ήδη γνωστά για τις δικαστικές περιπέτειες στις Η.Π.Α. κάθε πιθανή σκέψη ΔΕΝ είναι για καλό. Συγκεκριμένα:

Γνωρίζουμε ότι η εταιρεία έχει λάβει συνολικά 5,5 εκ. Ευρώ σε δάνεια. ΔΕΝ γνωρίζουμε, όμως, τον δανειστή. Όπως σημειώναμε και σε προηγούμενο κείμενο μας (βλέπε εδώ & εδώ) η χρηματοδότηση της κατασκευής του γηπέδου με λεφτά που προέρχονται από την AEGEAN MARINE PETROLEUM INC. ενδέχεται να προκαλέσουν νομικά ζητήματα τα οποία με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία του γηπέδου. Δεδομένου ότι δεν έχουμε κάποια ουσιαστική πληροφόρηση για το ζήτημα και επειδή για την Χρήση του 2018 το συνολικό ποσό ήταν χαμηλό (συνολικά 5,5 εκ.) θεωρώ ότι η καλύτερη για την Α.Ε.Κ. επιλογή είναι η άμεση αποπληρωμή του συνόλου των δύο δανείων (αν τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν με λεφτά που προέρχονται από τις Η.Π.Α.). Παράλληλα ελπίζω στην τρέχουσα Χρήση (2019) να μην έχει ληφθεί νέο δάνειο.    

Δεδομένης της καθυστέρησης με την οποία δημοσιεύονται τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (10 μήνες μετά τη λήξη της Χρήσης) και την παντελή (σκόπιμη) έλλειψη πληροφόρησης, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ευχηθώ η Διοίκηση της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» να έχει λάβει τις καλύτερες για τα συνολικά συμφέροντα της Α.Ε.Κ. αποφάσεις για την χρηματοδότηση του γηπέδου.

Για την παρουσίαση του περσυνού Ισολογισμού πατήστε εδώ.

 

17 Οκτώβρη 2019
«πανταχού παρών 1».

Διαβάστηκε 818 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» (ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ)