Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ: Α.Ε.Κ.-ΓΑΥΡΟ-Π.Α.Ο.Κ.-Π.Α.Ο. (ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΠΩΣ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ «4 ΜΕΓΑΛΩΝ» ΤΟ 2018-2019)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ: Α.Ε.Κ.-ΓΑΥΡΟ-Π.Α.Ο.Κ.-Π.Α.Ο.
(ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΠΩΣ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ «4 ΜΕΓΑΛΩΝ» ΤΟ 2018-2019)

Τις τέσσερις προηγούμενες εβδομάδες οι «πανταχού παρόντες» σας παρουσιάσαμε τους ισολογισμούς της περιόδου 2018-2019 των 4 «μεγάλων» του Επαγγελματικού μας Ποδοσφαίρου. Ξεκινήσαμε με αυτόν του Γαύρου συνεχίσαμε μ' αυτόν του Π.Α.Ο. για να ολοκληρώσουμε μ' αυτούς των Α.Ε.Κ. και του Γαύρου του Βορρά. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το απόλυτο συγκριτικό τέστ των βασικότερων μεγεθών από οικονομική άποψη προκειμένου να βγάλετε τα σωστά συμπεράσματα και να μη μείνετε στις συγκρίσεις που κυκλοφορούν κάθε χρόνο τέτοιο καιρό και οι οποίες μένουν μόνο «στα πάνω-πάνω».

Η αναλυτική παρουσίαση που ακολουθεί ασχολείται μόνο με όσα οικονομικά μεγέθη έχουν όντως σημασία είτε μιλάμε για ειδικούς είτε όχι. Έτσι επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε τα:

  • Έσοδα (Τζίρος).
  • Έξοδα.
  • Απαιτήσεις.
  • Υποχρεώσεις (Βραχυπρόθεσμες – Συνολικές).
  • Χρηματοδότηση (Α.Μ.Κ. – Δάνεια).

Επιπλέον έτσι για να γίνεται κουβέντα παρατίθενται τα Ίδια Κεφάλαια και οι Ζημιές. Τα δύο αυτά μεγέθη δεν μας απασχολούν στην ουσία καθώς δεν είναι συγκρίσιμα αφού οι ομάδες δεν έχουν πρόσβαση στον ίδιο τύπο εσόδων (π.χ. άλλα τα έσοδα του CHAMPIONS LEAGUE και άλλα του EUROPA). Ωστόσο η εξέλιξη τόσο των Ιδίων Κεφαλαίων όσο και των Ζημιών είναι ενδεικτική του υφεσιακού κύκλου στον οποίο έχει εισέλθει και συνεχίζει να κινείται το Επαγγελματικό μας Ποδόσφαιρο, ειδικά μετά την μεγάλη μείωση των εσόδων το διάστημα 2008-2009 που οδηγεί στην ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση των ομάδων από τα Ευρωπαϊκά Έσοδα.

Προκειμένου να υπάρχει μια βάση σύγκρισης οι Απαιτήσεις, οι Υποχρεώσεις και η Χρηματοδότηση παρουσιάζονται τόσο σ’ απόλυτα μεγέθη (αριθμούς) όσο και ως ποσοστά επί των Εσόδων. Τέλος τόσο στα Έσοδα όσο και στα Έξοδα περιλαμβάνονται όλα εκτός των Χρηματοοικονομικών (έσοδα και έξοδα τραπεζών).

Πρώτος παρατίθεται ο πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται πληροφορικά: τα Ίδια Κεφάλαια, οι Ζημιές, τα Έσοδα και τα Έξοδα. Η κίτρινη επισήμανση για την Α.Ε.Κ. μπήκε για να υποδηλώσει ότι η Α.Ε.Κ. το 2018-2019 πραγματοποίησε Κέρδη αντί Ζημιών.

ΟΜΑΔΑ ΙΔ.ΚΕΦ. ΖΗΜΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
Α.Ε.Κ. 11.617.820,00 6.243.552,00 36.919.176,00 29.084.425,00
ΓΑΥΡΟΣ 5.714.667,02 2.206.894,58 50.571.780,31 55.642.092,51
ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 17.254.176,48 5.105.367,94 46.679.286,72 51.784.654,66
Π.Α.Ο. -12.073.528,00 3.162.981,00 13.932.845,00 16.876.750,00

Ακολουθεί αυτός στον οποίο εκφράζονται οι Απαιτήσεις ως ποσοστό των Εσόδων (Τζίρου). Υπενθυμίζω ότι τα ποσά που αναφέρονται στους Ισολογισμούς είναι τ’ ανείσπρακτα υπόλοιπα. Συνεπώς μεγάλα ανείσπρακτα υπόλοιπα απαιτήσεων δεν είναι κατ’ ανάγκη καλό ή κακό, αφού για να βγάλουμε τελικό συμπέρασμα πρέπει να γνωρίζουμε την ωρίμανση των υπολοίπων (aging για τους Ελληνάρες) κάτι που δεν είναι πάντα δυνατό. Τέλος σημειώνω ότι τα ποσά αναφέρονται σε κάθε λογής απαιτήσεις (εμπορικές κ.λ.π) και έχουν συμψηφιστεί με τυχόν προβλέψεις για επισφάλειες (ποσά που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν). 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΑΙΤ. %
Α.Ε.Κ. 36.919.176,00 14.269.303,81 38,65%
ΓΑΥΡΟΣ 50.571.780,31 13.246.997,92 26,19%
ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 46.679.286,72 5.608.549,81 12,02%
Π.Α.Ο. 13.932.845,00 2.593.941,00 18,62%

Οι δύο επόμενοι πίνακες εμφανίζουν ο μεν πρώτος τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ως ποσοστό του Τζίρου (Εσόδων) ο δε δεύτερος τις Συνολικές Υποχρεώσεις ως ποσοστό επί του Τζίρου. Τα ευρήματα των δύο αυτών πινάκων (καθώς και του τελευταίου) θα σχολιαστούν μαζί στο τέλος λαμβάνοντας την μορφή ενός γενικού (συνολικού) συμπεράσματος.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. %
Α.Ε.Κ. 36.919.176,00 8.090.510,08 21,91%
ΓΑΥΡΟΣ 50.571.780,31 42.426.398,95 83,89%
ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 46.679.286,72 12.726.186,54 27,26%
Π.Α.Ο. 13.932.845,00 19.789.625,00 142,04%
       
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. %
Α.Ε.Κ. 36.919.176,00 14.547.181,96 39,40%
ΓΑΥΡΟΣ 50.571.780,31 47.671.870,95 94,27%
ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 46.679.286,72 21.626.186,54 46,33%
Π.Α.Ο. 13.932.845,00 27.968.317,00 200,74%

Τέλος παρατίθεται ο πίνακας της Χρηματοδότησης στον οποίο εμφανίζονται τόσο χωριστά τα λεφτά που προέρχονται από Α.Μ.Κ. και Δάνεια όσο και συνολικά, ενώ εκφράζονται ως ποσοστό του Τζίρου (Εσόδων). 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ Α.Μ.Κ. ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝ. ΧΡΗΜ. %
Α.Ε.Κ. 36.919.176,00 960.000,00 0,00 960.000,00 2,60%
ΓΑΥΡΟΣ 50.571.780,31 0,00 0,00 0,00 0,00%
ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 46.679.286,72 19.510.999,00 0,00 19.510.999,00 41,80%
Π.Α.Ο. 13.932.845,00 28.226.091,00 0,00 28.226.091,00 202,59%

Συμπέρασμα.

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει αβίαστα η βελτίωση (μικρότερη ή μεγαλύτερη κατά περίπτωση) όλων των «μεγάλων», η οποία για όλους αποδεικνύεται επιπλέον και από τον μη δανεισμό τους στην Χρήση 2018-2019. Επιπλέον στις περιπτώσεις των Π.Α.Ο. και «Γαύρου του Βορρά» προκύπτει η μεγάλη σημασία της χρηματοδότησης από τον ιδιοκτήτη για την εξυγίανση τους, καθώς δεν βγαίνουν οικονομικά με μόνα τα Έσοδα τους.

Για να μην μπερδεύεστε όσο το Συνολικό Χρέος (Υποχρεώσεις) πλησιάζει (δεν το συζητάμε καν αν το υπερβαίνει) το ποσοστό 100% τόσο μεγαλύτερο «μνημόνιο» πρέπει να εφαρμόσει η ομάδα-εταιρεία (Π.Α.Ε.) αν θέλει μακροπρόθεσμα να βγάζει την σεζόν χωρίς δανεικά και χρηματοδότηση του ιδιοκτήτη της. Όσον αφορά τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο Π.Α.Ο. ο οποίος χρωστά σχεδόν μιάμιση φορά τον Τζίρο του.

Στις Συνολικές Υποχρεώσεις «Πρωταθλητής» είναι ο Π.Α.Ο. με 200%! Ακολουθεί ο Γαύρος με 94%.

Τέλος για να βγεί η περίοδος 2018-2019 χρειάστηκε η Ιδιοκτησία της Α.Ε.Κ. να βάλει στο Ταμείο της εταιρείας ως Χρηματοδότηση το 2,60% του Τζίρου της, όταν ο Μαρινάκης δεν έβαλε τίποτα. Στον αντίποδα ο Σαββίδης έβαλε το 41,80% ως Α.Μ.Κ. ενώ ο Αλαφούζος έβαλε συνολικά το 202,59% του Τζίρου.

Μετά και από τα παραπάνω πιστεύω ότι είναι προφανές πως αν δεν συνεχιστεί το οικονομικό συμμάζεμα (σε συνδυασμό με πωλήσεις παικτών) οι «τέσσερις μεγάλοι» (συνδυάζοντας τις περικοπές με διατήρηση ή και αύξηση του Τζίρου τους) ΔΕΝ θα μπορούν να επιβιώσουν χωρίς την «γενναία» χρηματοδότηση των ιδιοκτητών τους (είτε των φανερών, είτε των πραγματικών). Μπορεί στην περίπτωση της Α.Ε.Κ. τα Έσοδα από τη συμμετοχή της στους ομίλους του CL να κάλυψαν το σύνολο των χρηματοδοτικών της αναγκών (περίσσεψαν για να δώσει και 4 εκ. δάνειο στην «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.», αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να υπολογίζει κάθε χρόνο σ’ αυτά.

                                                                                              

18 Σεπτέμβρη 2020
«πανταχού παρών 1».

Διαβάστηκε 159 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ: Α.Ε.Κ.-ΓΑΥΡΟ-Π.Α.Ο.Κ.-Π.Α.Ο. (ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΠΩΣ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ «4 ΜΕΓΑΛΩΝ» ΤΟ 2018-2019)